รหัสสินค้า >> PMT166

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวนาฬิกา 6หลัก( PMT436-8 )หรือป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >> 12.5 x 16.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

ราคา
470
บาท
 


รหัสสินค้า >> PMT166S

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 6นิ้ว LED5mm.สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวนาฬิกา 6หลัก( PMT436-8 )หรือป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>12.5 x 16.5 x 1.2 cm

 

ราคา
620
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT352

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>9 x 15.7 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
260

บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT352
s
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 9 x 15.7 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
330
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT353

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 9 x 28.4 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
480
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT353s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 9 x 28.4 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
630
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT353-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> cm

 

ราคา
390
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT353s-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก

ขนาด กxยxส >> cm

 

ราคา
500

บาท


รหัสสินค้า >> PMT355

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 26.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
700
บาท


รหัสสินค้า >> PMT355s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 26.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
990
บาท


รหัสสินค้า >> PMT356

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 51.7 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,200
บาท


รหัสสินค้า >> PMT356s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 51.7 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,780
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT356-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> cm

 

ราคา
980
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT356s-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>

 

ราคา
1,400
บาท


รหัสสินค้า >> PMT357

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 31.2 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
800
บาท


รหัสสินค้า >> PMT357s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 31.2 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,090
บาท


รหัสสินค้า >> PMT358

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 61 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,350
บาท


รหัสสินค้า >> PMT358s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 61 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,930
บาท


รหัสสินค้า >> PMT359

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 6 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 20 x 89.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
2,025
บาท


รหัสสินค้า >> PMT359s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 6 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 20 x 89.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
2,900
บาท


รหัสสินค้า >> PMT362

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ป
ีและอุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับ
เวลา 8 หลัก(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

ขนาด กxยxส >>

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
###
บาท
 


รหัสสินค้า >> PMT362s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับเวลา 8 หลัก
(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

ขนาด กxยxส >>

 

ราคา
###
บาท


รหัสสินค้า >> PMT363

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
9 x 22.7 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
490
บาท
 


หัสสินค้า >> PMT363s

ชื่อสินค้า >>
ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
9 x 22.7 x 1.2 cm

 

ราคา
580
บาท


รหัสสินค้า >> PMT366

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 37.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,280
บาท

 


รหัสสินค้า >> PMT366s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 37.5 x 1.2 cm

 

ราคา
1,700
บาท


รหัสสินค้า >> PMT364

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 49.5 x 1.2 cm

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

ราคา
1,700
บาท
 


รหัสสินค้า >> PMT364s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6) แบบ Serial 7 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 49.5 x 1.2
cm

 

ราคา
2,280
บาท

 

มัลติไฮเทค
2/15 ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2278-0960 , 0-2279-1165  แฟ็กช์. 0-2617-0362
ท่านสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ได้จากร้านค้าย่านบ้านหม้อ เช่น บ.นัฐพงษ์ฯ , บ.สิริโภคา , ไทยอีเล็กหรอนิกส์ ฯลฯ
และ บ.นัฐพงษ์ฯสาขาเซียร์รังสิต หรือ ซื้อที่หน้าร้านมัลติไฮเทคโดยตรง หรือ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้