" ผู้ผลิตและจำหน่าย"

จำหน่ายชุดรีโมทเอนกประสงค์แบบไร้สายและวงจรหยอดเหรียญต่างๆ เช่น หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า , หยอดเหรียญตู้ขายน้ำหรือวงจรตั้งเวลาหยอดเหรียญเล่นเกมส์ เป็นต้น วงจรควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล , วงจรสั่งงานทางโทรศัพท์ , นาฬิกาตั้งเวลาการทำงาน ฯลฯ รวมทั้งวงจรชุดคิทควบคุมการทำงานต่างๆที่ใช้ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์

PRODUCT
0.รายการสินค้าทั้งหมด.. 
1.ชุดสำเร็จลงกล่อง..
2.วงจรเกี่ยวกับรถยนต์ ใช้ไฟ12V..
3.วงจรวัดความถี่,วัดค่าC,วัดรอบวัตถุหมุน..
4.วงจรกันขโมยและเตือนภัย,โทรแจ้งเหตุ..
5.วงจรนับขึ้น-นับลงเอนกประสงค์..
6.วงจรเกี่ยวกับโทรศัพท์..
7.วงจรรีโมทเอนกประสงค์..
8.วงจรเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์..
9.วงจรเกี่ยวกับอินฟราเรดเซ็นเซอร์..
10.บอร์ดตั้งเวลา,หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า..
11.บอร์ดนาฬิกา,Timer,แสดงผลระยะไกล..
12.เครื่องโปรแกรมIC#AT89Cxx
13.บอร์ดไดร้เวอร์ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่..
14.บอร์ดตัวเลข7เซกเม้นท์ขนาดใหญ่..
15.เครื่องอัดและเล่นเสียง..
16.เครื่องควบคุมประตูอัตโนมัติต่อรีโมทได้..
17.บอร์ดควบคุมอุณหภูมิ..


ดูเพิ่มเติมที่...เซมิคอนดักเตอร

ฉบับที่ 174 สิงหาคม 2540 หน้า AD 108
ฉบับที่ 192 มกราคม 2541 หน้า AD 64
ฉบับที่ 200 กันยายน 2542 หน้า AD 188
ฉบับที่ 308 พฤษจิกายน 2550 หน้า AD 36

HOBBY ELECTRONICS

ฉบับที่ 139 กุมภาพันธ์ 2547

 7. วงจรรีโมทเอนกประสงค์.. >>>
   PMT104 >> รีโมทเอนกประสงค์ 2 รีเลย์ ตัวลูก 3ปุ่ม ,ล็อคปุ่มกดได้, ใช้คลื่น UHF ปรับเป็นกันขโมยได้..
   PMT105 >> รีโมทสัญญาณกันขโมยรถยนต์
PMT110PIR >> รีโมทกันขโมยบ้านมีสายและไร้สาย
PMT602ALM >> รีโมทกันขโมยบ้านไร้สาย
   PMT700 >> รีโมทเอนกประสงค์ 1 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
   PMT702 >> รีโมทเอนกประสงค์ 2 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
   PMT704 >> รีโมทเอนกประสงค์ 4 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
   PMT706 >> รีโมทเอนกประสงค์ 6 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
   PMT707 >> รีโมทควบคุมบังคับเครนยกของ 7 รีเลย์.
   PMT708 >> รีโมทเอนกประสงค์ 8 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
PMT710
>> รีโมทเอนกประสงค์ 10รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 200 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
PMT715
>> รีโมทเอนกประสงค์ 15 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
PMT720
>> รีโมทเอนกประสงค์ 20รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีใช้งานประมาณ 200 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
 PMT804
>> รีโมทเอนกประสงค์ 4รีเลย์ HCS ความปลอดภัยสูง, รัศมีประมาณ 80 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
PMT1700 >> รีโมทเอนกประสงค์ 1 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
PMT1702 >> รีโมทเอนกประสงค์ 2 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
 PMT1704 >> รีโมทเอนกประสงค์ 4 รีเลย์ , ใช้คลื่น UHF , รัศมีประมาณ 100 เมตร , ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้.
รีโมตมีเสาอากาศ >> รัศมีประมาณ 200 เมตร
   

 

มัลติไฮเทค
2/15 ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2278-0960 , 0-2279-1165  แฟ็กช์. 0-2617-0362
ท่านสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ได้จากร้านค้าย่านบ้านหม้อ เช่น บ.นัฐพงษ์ฯ , บ.สิริโภคา เป็นต้น
และ บ.นัฐพงษ์ฯสาขาเซียร์รังสิต หรือ ซื้อที่หน้าร้านมัลติไฮเทคโดยตรง หรือ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้