" ผู้ผลิตและจำหน่าย"

จำหน่ายชุดรีโมทเอนกประสงค์แบบไร้สายและวงจรหยอดเหรียญต่างๆ เช่น หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า , หยอดเหรียญตู้ขายน้ำหรือวงจรตั้งเวลาหยอดเหรียญเล่นเกมส์ เป็นต้น วงจรควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล , วงจรสั่งงานทางโทรศัพท์ , นาฬิกาตั้งเวลาการทำงาน ฯลฯ รวมทั้งวงจรชุดคิทควบคุมการทำงานต่างๆที่ใช้ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์

PRODUCT
0.รายการสินค้าทั้งหมด.. 
1.ชุดสำเร็จลงกล่อง..
2.วงจรเกี่ยวกับรถยนต์ ใช้ไฟ12V..
3.วงจรวัดความถี่,วัดค่าC,วัดรอบวัตถุหมุน..
4.วงจรกันขโมยและเตือนภัย,โทรแจ้งเหตุ..
5.วงจรนับขึ้น-นับลงเอนกประสงค์..
6.วงจรเกี่ยวกับโทรศัพท์..
7.วงจรรีโมทเอนกประสงค์..
8.วงจรเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์..
9.วงจรเกี่ยวกับอินฟราเรดเซ็นเซอร์..
10.บอร์ดตั้งเวลา,หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า..
11.บอร์ดนาฬิกา,Timer,แสดงผลระยะไกล..
12.เครื่องโปรแกรมIC#AT89Cxx และ AVR..
13.บอร์ดไดร้เวอร์ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่..
14.บอร์ดตัวเลข7เซกเม้นท์ขนาดใหญ่..
15.เครื่องอัดและเล่นเสียง..
16.เครื่องควบคุมประตูอัตโนมัติต่อรีโมทได้..
17.บอร์ดควบคุมอุณหภูมิ..


ดูเพิ่มเติมที่...เซมิคอนดักเตอร

ฉบับที่ 174 สิงหาคม 2540 หน้า AD 108
ฉบับที่ 192 มกราคม 2541 หน้า AD 64
ฉบับที่ 200 กันยายน 2542 หน้า AD 188
ฉบับที่ 308 พฤษจิกายน 2550 หน้า AD 36

HOBBY ELECTRONICS

ฉบับที่ 139 กุมภาพันธ์ 2547

 14. บอร์ดตัวเลข7เซ็กเม้นท์ขนาดใหญ่ >>>
รหัสสินค้า >> PMT351MD
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 3 นิ้ว ใช้โมดูล. สีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาด
ใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด
ขนาด กxยxส >>10.1 x 6.6 x 1.4 cm
>>>
ราคา 300 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
รหัสสินค้า >> PMT361MD
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 3นิ้ว โมดูลตัวเลข สีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวนาฬิกา 6หลัก( PMT436-8 )หรือป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >> 10.1 x 6.6 x 1.6 cm
>>> ราคา 360 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

รหัสสินค้า >> PMT166

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวนาฬิกา 6หลัก( PMT436-8 )หรือป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >> 12.5 x 16.5 x 1.2 cm
>>> ราคา 680 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

ดูรายละเอียดเพิ่ม >>
 
รหัสสินค้า >> PMT166S

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 1 หลัก 6นิ้ว LED5mm.สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวนาฬิกา 6หลัก( PMT436-8 )หรือป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>12.5 x 16.5 x 1.2 cm
>>>
ราคา 790 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT352

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาด
ใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>9 x 15.7 x 1.2 cm
>>>
ราคา 490 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>
รหัสสินค้า >> PMT352MD
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3 นิ้ว ใช้โมดูล. สีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาด
ใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>10.1 x 13.3 x 1.8 cm
>>>
ราคา 540 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

รหัสสินค้า >> PMT352
s
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่น
ที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 9 x 15.7 x 1.2 cm
>>>
ราคา 590 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)


รหัสสินค้า >>
PMT353

ชื่อสินค้า >>
ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลข
ขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
9 x 28.4 x 1.2 cm
>>>
ราคา 720 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

รหัสสินค้า >> PMT353MD
ชื่อสินค้า >>
ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3นิ้ว โมดูลตัวเลขสีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลข
ขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
10.2x27.9x1.5 cm
>>>
ราคา 820 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

รหัสสินค้า >> PMT3624MD
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3นิ้ว ใช้โมดูล สีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ป
ีและอุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับ
เวลา 8 หลัก(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

ขนาด กxยxส >>10.1 x 27.9 x 1.8 cm
>>> ราคา  1,090    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>


รหัสสินค้า >> PMT353s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับ
ตัวเลขขนาดใหญ่ที่ เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 9 x 28.4 x 1.2 cm
>>>
ราคา 850 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
 
รหัสสินค้า >>
PMT353-3

ชื่อสินค้า >>
ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับ
ตัวเลขขนาดใหญ่ ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
>>> ราคา 580 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
 
รหัสสินค้า >> PMT353s-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่
ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
>>> ราคา 690 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)  

รหัสสินค้า >>
PMT355

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 26.5 x 1.2 cm
>>>
ราคา 1,090 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>


รหัสสินค้า >> PMT355s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 26.5 x 1.2 cm
>>> ราคา 1,320 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)


รหัสสินค้า >> PMT356

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 16.5 x 51.7 x 1.2 cm
>>> ราคา 1,990 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

รหัสสินค้า >>
PMT356s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 51.7 x 1.2 cm
>>>
ราคา 2,460 บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
 
รหัสสินค้า >> PMT356-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
>>> ราคา  1,590    บาท (ราคายังไม่รวมVAT) 
 
รหัสสินค้า >>
PMT356s-3

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก

>>> ราคา  1,890    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT357

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 31.2 x 1.2 cm

>>> ราคา  1,190    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>>

รหัสสินค้า >>
PMT357s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 31.2 x 1.2 cm

>>> ราคา 1,390     บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT358

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 61 x 1.2 cm

>>> ราคา  2.100    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

รหัสสินค้า >>
PMT358s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >>
20 x 61 x 1.2 cm

>>> ราคา  2,590    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >> PMT359

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 6 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 20 x 89.5 x 1.2 cm
>>> ราคา  3,080    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

รหัสสินค้า >>
PMT359s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 6 หลัก 7 นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับตัวไดร้เวอร์(PMT360)และอาจใช้กับไดรเวอร์ตัวเลขขนาดใหญ่
แบบอื่นที่ใช้ขับตัวเลขขนาดใหญ่ที่เป็นชนิดคอมมอนแอโนด ที่เป็นระบบมัลติเฟล็ก
ขนาด กxยxส >> 20 x 89.5 x 1.2 cm

>>> ราคา  3,790    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT362

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ป
ีและอุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับ
เวลา 8 หลัก(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

>>> ราคา  650    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

รหัสสินค้า >> PMT362MD
ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3นิ้ว ใช้โมดูล สีแดง
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ป
ีและอุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับ
เวลา 8 หลัก(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

ขนาด กxยxส >>10.1 x 13.3 x 1.8 cm
>>> ราคา  700    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

 
รหัสสินค้า >>
PMT362s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 2 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัวหรือใช้กับนาฬิกาจับเวลา 8 หลัก
(MT416)มีไดร้เวอร์ในตัวก็ได้

>>> ราคา  730    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT363

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
9 x 22.7 x 1.2 cm

>>> ราคา 770    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>
 
หัสสินค้า >> PMT363s

ชื่อสินค้า >>
ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 3นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
9 x 22.7 x 1.2 cm

>>> ราคา  860    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

รหัสสินค้า >>
PMT364

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 49.5 x 1.2 cm

>>> ราคา  2,320    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>
 
รหัสสินค้า >>
PMT364s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 4 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6) แบบ Serial 7 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 49.5 x 1.2
cm
>>> ราคา  2,800    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)


รหัสสินค้า >>
PMT366

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงธรรมดา
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 37.5 x 1.2 cm

>>> ราคา  1,850    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)
ดูรายละเอียดเพิ่ม >>

 


รหัสสินค้า >>
PMT366s

ชื่อสินค้า >> ตัวเลข 7 เซกเม้นท์ 3 หลัก 6นิ้ว LED5mm. สีแดงซุปเปอร์ไบร้ท์
วิธีการใช้งาน >>ใช้ร่วมกับป้ายแสดงผลการผลิต(MT483-6)หรือนาฬิกามีวันที่-เดือน-ปีและ
อุณหภูมิ ( MT415 )รับอินพุท แบบ Serial 3 เส้น,มีไดร้เวอร์ในตัว
ขนาด กxยxส >>
16.5 x 37.5 x 1.2 cm

>>> ราคา  2,200    บาท (ราคายังไม่รวมVAT)

 

มัลติไฮเทค
2/15 ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2278-0960 , 089-3666-791 แฟ็กช์. 0-2617-0362
ท่านสามารถหาซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ได้จากร้านค้าย่านบ้านหม้อ เช่น บ.นัฐพงษ์ฯ , บ.สิริโภคา เป็นต้น
และ บ.นัฐพงษ์ฯสาขาเซียร์รังสิต หรือ ซื้อที่หน้าร้านมัลติไฮเทคโดยตรง หรือ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้